De Visie van Ara Cora

Stichting Ara Cora is in 2008 opgezet met als doel de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke positie van jongeren in Amsterdam Nieuw West te versterken.

De kern van Ara Cora’s benadering is dat door een aansprekend aanbod op het gebied van sport en spel jongeren bereikt zullen worden. Met hen wordt vervolgens een vertrouwensband opgebouwd en verkend of en zo ja hoe eventuele belemmeringen verminderd of opgelost kunnen worden en hoe hun kennis en vaardigheden kunnen worden vergroot. Daarbij wordt de nadruk gelegd op erkenning van en begrip voor hun situatie, het stimuleren van talent, en het voortdurend bevestigen van kwaliteiten. Hierdoor staan jongeren meer open voor begeleiding bij het zoeken naar een passende opleiding en stageplekken, het toeleiden naar werk of een bijbaan en het vinden van oplossingen voor problemen zoals verslaving en schuldenlast.

Het aanbod

De activiteiten die Ara Cora organiseert, zijn een inloop, spreekuren, sportactiviteiten, themabijeenkomsten en individuele begeleidingstrajecten. Verder biedt Ara Cora jongeren een leerplek en stimuleert hen deel te nemen aan Community Services. Tot slot houdt Ara Cora met jongeren toezicht in diverse wijken tijdens ramadan en de jaarwisseling.

Ara Cora werkt uiteraard samen met ouders, Gemeente Amsterdam en maatschappelijke partners.

In 2019 wil Ara Cora in totaal 500 jongeren bereiken. Deze jongere wonen in of nabij Overtoomse Veld en de Jacob Geelbuurt. De groep bestaat uit ongeveer 150 meiden en 350 jongens.