Gezamelijke Iftar (ontvasten) met thema

Gezamelijke Iftar (ontvasten) met thema

Nieuw-West | Amsterdam | Slotervaart | Jongeren | Activiteiten | Bijeenkomst

Soms kan even stilstaan een hele vooruitgang zijn...

 

BEZINNING; v., 1. helder besef van de bestaande toestand en verhoudingen: zijn bezinning verliezen, niet meer geregeld kunnen denken door smart, schrik; soms in sterkere opvatting: bewusteloos worden; 2. tot komen, tot helder en rustig besef; ook: na een dwaling tot inkeer komen; 3.

Dat is de definitie van bezinning. Maar wat houd het nou echt in voor ons? Als jongeren en jongerenwerkers. 

We hebben samen daar een openhartig gesprek over gehad. 

Hoe kunnen we nou tot inkeer komen over de zaken die we dagelijks doen. 

En wat is nodig om even stil te staan bij de ingeneste patronen waar we eigenlijk nauwelijks over nadenken. 

 

Door daar beter inzicht over te hebben en alles in kaart te brengen kunnen we een begin maken om te werken aan het verbeteren van alle aspecten waar we in automatische modus in aanraking mee komen. 

We hebben het gehad over gedrag en gedragsregels, etiquetten, goede manieren en wederzijds respect en liefde geven. 

Hele belangrijke onderwerpen allemaal, om eens echt bij stil te staan.

 

Vervolgens hebben we samen een gezamelijke Iftar (ontvasten) maaltijd gehad met 42 jongeren.

Dat was wel lekker en nodig na zulke diepe gesprekken.

 

We willen de jongeren bedanken die dit hebben opgezet en we hebben ze hier vanuit Ara Cora met plezier geholpen aan het opzetten van hun avond.

 

 

30-04-2022